שידורי המהפכה של נוער הגבעות!
  www.geula.022.co.il
ה' הוא המלך
יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
22:33 (14/11/09) השם הוא המלך .
07:53 (26/10/09) השם הוא המלך .
כנס נפלא , התאחדות הציבור סביב הר הביצת
23:57 (08/10/09) השם הוא המלך .
רבותי הערבים והס"א הבינו שכשעם ישראל חוזר להר ה' זו הגאולה! חייבים לעלות להר ה' בטהרה!
23:42 (03/10/09) השם הוא המלך .
10:43 (09/08/09) השם הוא המלך .
בסרט אפשר לראות את הצנחנים פורצים להר הבית ואת ההתרגשות הגדולה שאוחזת בכולם.
17:50 (04/08/09) השם הוא המלך .
כן לשון רבי אברהם בן נחמן(ביאור הליקוטים קנ"ה):" כי באמת אין סוף ותכלית כלל לחמדת שער החמישים שבבינתה (של א"י) אשר גם משה רבנו ע"ה לא זכה לזה בכל ימי חייו עד יום עליתו להר נבו (נ' בו')כמבוא בכתבי האר"י ז"ל: וע"י ראיית עינו את הארץ הקדושה נתגבר בחמת לבבו ברצון שברצונות לבא לשם ומרוב עוצם חמדתו ורצונו לבא לחמדת ארץ הקדושה נחלש ונגווע לגמרי עי"ז (כמובן מכל זה מצורפי רבינו הק' בליק"א סי' קנ"ה{'ויקוד ארצה וישתחו'- שהיה יוקד ובוער ליבו לא"י} וכמובן משם מן סמיכות הכתובים שבתורה הקדושה כי לא לחינם ולריק הפליא הבורא יתברך בעת הסתלקותו להראותו לו. ועל ידי זה זכה להוציא אל הפועל: ולבא ולהיכלל בקדש הקדשים,עדן, 'עין לא ראתה' שבבית ה' ועיר ה' שבארץ הזאת. וכן מבואר מדברי מוהרנ"ת ז"ל בשם האר"י ז"ל שזה סוד הכתוב: 'ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך" שהסתלקות והתעלות הנשמות הגדולות הוא אל בית ה' אלוקיך!
00:16 (10/07/09) השם הוא המלך .
20:10 (15/07/09) השם הוא המלך .
סרט חזק מאוד!- הופך את ליבנו האבן ללב בשר! הר בית ה'- לב העולם! והסירותי את לב האבן= כיפת הסלע=מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר! בית המקדש! לב העולם! משכן לשכינה נשמת העולם!
15:02 (08/07/09) השם הוא המלך .
התורה מבטיחה לנו בשכר העליה לרגל- להר בית ה' שארצנו האהובה תהיה שמורה כל השנה מחמדת עיניהם, וציפורני זדים.
19:27 (29/06/09) השם הוא המלך .
מתגעגעים...
נוער הגבעות
הר הבית והמקדש!
מקוה ותיקון הכללי!
קליפים והופעות!
תוכניות לילדים
טיולים- תמונות וקטעים.
נ נח נחמ נחמן
אזמרה -שיעורים בערוץ7
נוער וגיל ההתבגרות
שרשרת התבודדות
ה' הוא המלך
אמונה! אמונה! אמונה!
סרטים-מדליקים
גאולה
אתרים מומלצים
ארץ ישראל
חתונות-בגבעות